György Attila
Visszhang

Recenziók, kritikák, szemlék

Címlap | Curriculum vitae | Kötetek | Publicisztikák | Visszhang | Interjú, portré | Családom | Kapcsolódások | Fotók

György Attila nem bánja, ha az erdélyi Bayer Zsoltnak titulálják. Bayer Zsolt sem bánja, sőt, az is rendben van, ha azt mondják róla, ő a magyarországi György Attila. Mindketten írók, s mindkettejüknek markáns véleménye van világról, nemzetről, politikáról, s ezt általában meg is írják. Olykor publicisztikában, olykor pedig szépprózában. György Attila Csíkszeredában él, a Székelyföld folyóirat szerkesztője, Bayer Zsolt Solymáron lakik, és a Magyar Nemzet publicistája. Barátok. Többek között ez is kiderült, amikor az Arcvonal Kávéházban bemutatták György Attila két, idén megjelent kötetét.
 
 

 
 
"...mindenesetre György Attila ebben a kötetében már biztosra megy: a gyengébbek kedvéért elôrebocsátja, hogy még véletlenül sem történelmi (vagy kultúrtörténeti, családtörténeti, vallástörténeti) tankönyvet, ismertetôt óhajtott a kezünkbe adni; a leírtak gyökerezhetnek ugyan valamennyire a valóságban, ám szépirodalommá, egyéni alkotássá ettôl függetlenül válnak."
 

"Mindezeknek György Attila igen alapos ismerôje és hű tolmácsolója. Mit meg nem teszen az ember a fehérnépé? Például székely rulettet játszik, ami elég komoly dolog. Vérre megy. Aki kapja, marja alapon játsszák, a tétje természetesen egy hölgy. Persze. Keresd a nôt. György Attila esetében mindenképpen, hiszen írásainak egyik alapvetô motívuma a nô, illetve a nôi rosszaság. "
 
szerzôi est Kolozsvárott

"Az író rendkívül erôs székely szabadságvágya, egyben a székelységhez, a magyarsághoz, a hunmagyar mondavilághoz való erôs érzelmi kötôdése egyaránt áthatja a mü egészét."
 

 
 
"...György Attila kötetérôl joggal mondhatjuk, hogy szokatlan mű, hiszen már műfaji besorolása is nehézséget okoz. Elbeszélô próza és esszé keveredik, és e két műfaj küzd egymással olykor egy íráson belül is egyszer ez elôbbi, másszor meg az utóbbi látszik felül-kerekedni. Bár a műnek van meghatározható kezdôponttal és végponttal rendelkezô cselekménye, a kötet szerkesztettsége csak az utolsó fejezet elolvasásával lesz egyértelművé..."
 

"...jelen és múlt egymást értelmezô történéseit úgy foglalja György Attila egybe, hogy helyenként kizökkent a retorizáló elôadásból, anakronizmusával figyelmeztet (nem az idô kizökkenésére, mégcsak nem is nyelvi játékaira, és ez akár felróható lenne a kötetnek, hanem) hasonlónak örök visszatérésére, a mindig egy történetre."
 

"György Attila beismerte, hogy könyvet írni könnyebb, mint beszélni róla..."
 

"György Attila könyve kiváló lehetôséget kínál arra, hogy szerzôje a történelem lehetséges nézôpontjainak sokaságát villantsa fel. Nem egy történelemkönyvbôl ismert nagy esemény hitelesen, mégis görbe tükörben, a választott nézôpont folytán különös színben tünik fel."
 

Ösvények Apátiaországban - Életérzés vagy gyülöletbeszéd a csíkszeredai író véleménye?
 

"Pedig milyen dicső vér zubog ereinkben! Csömör fia Vörheny, Vörheny fia Öcs, Öcs fia Icsa, Icsa fia Homu, Homu fia Pur, Pur fia Sunlicht, Sunlicht fia Csurka, Csurka fia Györtilla. Mind büszkén hordták övükben az ezüst markolatú tőrt, kezükön pedig ohál, csenyec, bücür, facsar és szöreg vér száradt, ugyanis ezen népeknél szolgáltak frontsebészként."